Riet en pannen

Renovatie, vervangen en herstelwerk van combinatie rieten- en pannendak.

Voor wat betreft het rietendak verwijzen wij u naar de link Rietendak. Het zijn veelal de eigenaren van woonboerderijen die indertijd hebben gekozen voor de combinatie Riet en Pannen, waarvan het voorhuis is voorzien van pannen en het bedrijfsgedeelte van riet, ook wel in combinatie met een onderstrook van dakpannen. De onder constructie van een dergelijk rietendak is veelal een open constructie, hier spreken wij van het traditionele dak.