Dakpannen

Renovatie, vervangen en herstelwerk van dakpannen.

Dakpannen worden veelal op een gesloten dakconstructie gelegd met damp openfolie en isolatie. De renovatie kan plaatsvinden op diverse manieren , bijvoorbeeld;  het vervangen van cementpannen door de verbeterde Hollandse glazuurpannen. Op de gesloten dakconstructie wordt de damp openfolie samen met de panlatten aangepast of vernieuwd.
Combinatie van riet en pannen komen het meest voor bij woonboerderijen, dit kan een oplossing zijn om onder andere het hemelwater op te vangen, door het plaatsen van een goot onder een aantal rijen pannen.